Thai Traditional Hot Stone Massage ฿1,500.00฿2,500.00

Quantity

Share with friends

Description

นวดไทยหินร้อน คือการใช้หินเป็นตัวกระจายความร้อน นวดไปยังจุดต่างๆ ช่วยลดอาการปวด ตึง กล้ามเนื้อเกร็งได้ดี อีกทั้งเมื่อความร้อนเข้าสู่ร่างกาย ยังเป็นการช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต หลังจากการนวดด้วยหินร้อนแล้วจะรู้สึกสบายตัวขึ้นมาทันที ถ้านวดเป็นประจำก็จะทำให้ผิวพรรณสดใสดีด้วย

 

Thai hot stone massage is a type of massage that uses hot stones as a heater diffuser to different areas of the body instead of pressing with palms. These stones evenly apply pressure to the muscles, and the heat can well transfer to the inner skin. As a result, they help reduce pain and stiffness, and when the heat transfers into the body, it also stimulates blood circulation.